Organisatie

Bestuur en commissies

Dagelijks bestuur

Voorzitter:

Theo Wolthuis

[email protected]

06 -  51 03 42 36  

Jaap van Sloten

Secretaris:

Vacant

Penningmeester:

Eric Nijsten

[email protected]

06 -  22 33 14 18  

Factuuradres: Kapiteinspark 15, 9642 NB  Veendam

Bankrekening: TPC Veendam, NL67 RABO 0365 0345 84

Eric Nijsten

Overige bestuursleden

Technische commissie:

Paulien Staal

[email protected]

06 -  83 23 99 60  

Paulien Staal

Jeugdcommissie:

Michael Woldhuis

[email protected]

06 -  23 83 92 30  

Michael Woldhuis

Horecacommissie:

Patrick Nagtegaal

[email protected]

06 - 53 50 58 82 

Anneke de Kok

Recreatiecommissie:

Mariëtte Duwaer 

[email protected]

06 19516844

Vacant

Accommodatiecommissie:

Vacant

[email protected]

 

Sponsorcommissie:

Denis Reisiger

[email protected]

06 -  21 20 82 07  

Dennis Reisiger

 

Toernooicommissie:

Edwin Bos

[email protected]

06 -  5020 6207  

Edwin Bos

Ledenadministratie:

Jacqueline Harkema

[email protected]

06 - 30155788

 

Website Webmaster:

Wouter Bult

[email protected]

Vacant

Beheer Tennishal:

Peter Kral

[email protected]

06 -  2 35 77 337  

 

Trainers

Tennis- en Padeltrainer:

Michael Woldhuis

[email protected]

06 -  23 83 92 30  

Michael Woldhuis

Padeltrainer:

Vincent Goldenstein

[email protected]

 

Vincent Goldenstein

Vertrouwenspersoon

TPC Veendam wil een gezellige, sportieve en veilige vereniging zijn voor haar leden en haar gasten. We kennen binnen de vereniging geen formele vertrouwenspersoon. Meldingen van seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag kunnen gedaan worden bij de voorzitter of secretaris. Het kan natuurlijk zijn dat er redenen zijn waarom iemand deze personen liever niet wil benaderen. De melding kan dan gedaan worden bij een vertrouwenspersoon van de KNLTB. De contactinformatie van deze personen kan gevonden worden via  de KNLTB vertrouwenspersonen

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Niet beschikbaar

Tennis- en Padelclub Veendam

Ontspanningslaan 1A
9646 BM Veendam

KVK-nummer

40037185